OfertaTYPY KURSÓW


SJO LATER oferuje kursy dla uczniów wszystkich typów szkół, jak również dla osób dorosłych, których celem jest uzyskanie powszechnie uznawanego świadectwa dokumentującego znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się we wszystkich sytuacjach życiowych.

Przydział do odpowiedniej grupy odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku młodzieży licealnej i osób dorosłych również testu pisemnego, i jest zależny od wieku ucznia, jego predyspozycji i poziomu zaawansowania. Terminy zajęć ustalane są wspólnie (z rodzicami), tak aby nie kolidowały z terminami innych zajęć (pozaszkolnych). Podjęcie nauki następuje po wniesieniu I raty. Szkoła oferuje 8 lekcji próbnych (8 x 45 min). Jeżeli w tym czasie uczeń zrezygnuje z kursu, I rata zwracana jest w całości.


Szkoła Podstawowa Liceum/Dorośli