Kadra

 

Sławomir Nowikowski

Właściciel i dyrektor związany z SJO LATER od 1988 roku. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UMCS. Doświadczenie zawodowe i menadżerskie zdobywał w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wieloletni kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, obecnie starszy wykładowca języka angielskiego, członek Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, konsultant szwajcarskiej firmy MONDIALE-Testing, w latach 2013-2016 prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, obecnie Honorary President, członek Advisory Council.

Magdalena Kożuch

Pracuje w szkole LATER od 1997 roku. Uczy dzieci , młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym filologię angielską na UMCS. W trakcie studiów studiowała na Nene College w Northampton, Wielka Brytania w ramach programu Tempus. Pracuje jako starszy wykładowca języka angielskiego na Politechnice Lubelskiej, gdzie przygotowuje studentów i pracowników naukowych do egzaminów międzynarodowych TOEIC,  TOEFL, MONDIALE. Uczy języka angielskiego ogólnego, biznesowego, technicznego i akademickiego.  Jest egzaminatorem gimnazjalnym i maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Corocznie uczestniczy w ocenianiu prac, najczęściej prac maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Joanna Kaliszczuk-Grobel

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie. Przygodę z językiem angielskim zaczęła już w przedszkolu. Pragnie przekazać uczniom jak najwięcej zdobytej przez siebie wiedzy. Podczas zajęć dba by nauka upływała w miłej i przyjaznej atmosferze. W szkole LATER od 2008 roku.

Ewa Stępniak

Absolwentka Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu. Starszy wykładowca w SPNJO KUL. Związana ze szkołą LATER w latach 90­ych, postanowiła wrócić w roku 2013, by znów 'rozkochać' najmłodsze pokolenie w języku angielskim.